Nezaradené

Vysoké teploty na pracovisku

Vysoká teplota na pracovisku Každý rok počas horúčav dochádza na pracoviskách k viacerým prípadom nevoľnosti, alebo ochorení súvisiacich so zvýšenými teplotami. Predchádzaniu týchto prípadov je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť, pretože v extrémnych prípadoch môže prehriatie organizmu spôsobiť aj smrť. Aké zásady treba v práci dodržiavať počas horúčav? Čo by sa nemalo zanedbať? Zamestnávatelia by  mali mať vypracovaný núdzový …

Vysoké teploty na pracovisku Read More »

Diizokyanáty

Diizokyanáty Novela Zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, priniesla so sebou novú povinnosť. Pracovníci (zamestnanci aj SZČO), ktorí budú po 24.8.2023 používať tzv. diizokyanáty pre priemyselné použitia a profesionálne použitia sú povinní absolvovať odbornú prípravu zameranú na bezpečné používanie diizokyanátov. Odbornú prípravu je potrebné absolvovať  pred začiatkom práce s diizokyanátmi a opakovane s …

Diizokyanáty Read More »

Kalibrácia vs Overenie

Kalibrácia vs Overenie ALKOHOL TESTER Kalibrácia vs Overenie V praxi som sa už niekoľko krát stretol, že spoločnosť vyvodzuje pracovno-právne dôsledky na základne pozitívneho výsledku na alkohol, pričom skúška na alkohol bola u zamestnanca vykonaná na kalibrovanom alkohol testeri. Pýtate sa, kde je problém? Určite ste sa stretli s pojmom kalibrácia, kalibrovaný alkohol tester. Už menej ľudí pozná …

Kalibrácia vs Overenie Read More »

Používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

Mnoho pracovných úrazov má často spoločného menovateľa – nepoužívanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Poďme sa bližšie pozrieť ako by to malo fungovať v oblasti ich poskytovania a používania.  Čo to je osobný ochranný pracovný prostriedok (OOPP) ? OOPP je každý prostriedok, ktorý zamestnanec pri práci nosí, drží alebo inak používa vrátane jeho doplnkov a príslušenstva, ak je …

Používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov Read More »

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je prínosom pre vás aj pre firmu

V tomto článku si priblížime prečo je investovanie do BOZP v spoločnosti dôležité. Zamestnanci malých a stredných podnikov (MSP) sú vystavení väčším rizikám než zamestnanci v porovnateľných väčších spoločnostiach. Zo všetkých pracovných úrazov v EÚ pripadá 82 % na MSP. Vo všeobecnosti je to preto, že pre MSP je kontrola rizík náročnejšia. Zamestnávateľ je právne zodpovedný za …

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je prínosom pre vás aj pre firmu Read More »

Zákonné povinnosti v oblasti ochrany pred požiarmi

Aké sú povinnosti podnikateľov v oblasti ochrany pred požiarmi? Základné zákonné povinnosti sú uvedené v zákone č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Môžeme ich rozdeliť do dvoch oblastí: Na účely predchádzania vzniku požiarov je právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba povinná: Na účely zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov je právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba povinná: Uviedli …

Zákonné povinnosti v oblasti ochrany pred požiarmi Read More »

Všeobecné povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je mnoho predpisov, ktoré definujú povinnosti zamestnávateľov. Základným právnym predpisom je zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. A tu by sme našli aj všeobecné povinnosti zamestnávateľa: Toto sú teda všeobecné povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce so zákona, avšak tých povinnosti je ešte oveľa viac. …

Všeobecné povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP Read More »

Zavolajte nám
Návrat hore