BOZP
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

BOZP patrí k základným a zákonom stanoveným povinnostiam každého zamestnávateľa.

OPP
Ochrana pred požiarmi

Požiar je jednou z najväčších hrozieb podnikateľov na Slovensku.

ŽP
Životné prostredie

V posledných rokoch sa čoraz viac do popredia dostáva téma životného prostredia.

MS
Pracovná zdravotná služba

Vykonávanie zdravotného dohľadu pre zamestnancov. Posudok o riziku a kategorizácia prác. Prevádzkové poriadky.

MS
Manažérske systémy

Poradenstvo pre ISO 45001:2018 Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ISO 14001:2015 Systém environmentálneho manažérstva.

Kurzy
Kurzy - Odborné školenia

"Strojnícky preukaz" - školenie na obsluhu stavebných strojov, Preukaz "VZV" - školenie na obsluhu motorových vozíkov, školenie na obsluihu tlakových nádob

previous arrow
next arrow

SAFEN Management Consulting, s.r.o.

Spoločnosť SAFEN Management Consulting, s.r.o.  ponúka komplexné služby v oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP) a v oblasti životného prostredia (ŽP). Vznik spoločnosti je výsledkom viac ako 10 ročných skúsenosti v danom odbore a kontinuálneho vzdelávania, nakoľko priniesť  Vám aktuálne odborné poznatky z daných oblastí je pre nás prioritou. Súčasťou našich služieb je aj poradenstvo v oblasti systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle požiadaviek normy ISO 45001:2018 a životného prostredia v zmysle požiadaviek normy ISO 14001:2015.

Našim cieľom je byť Vašou prvou voľbou pri výbere odborníkov pre poradenstvo v oblastiach BOZP, OPP a ŽP a spoločne s Vami dosiahnuť nielen splnenie legislatívnych požiadaviek ale aj vytvoriť optimálne a bezpečné pracovné prostredie pre Vašich zamestnancov.

Našou dlhodobou víziou je podporovať zamestnávateľov k vytvoreniu bezpečného pracovného zázemia pre svojich zamestnancov, nakoľko veríme, že ich spokojnosť a zdravie pozitívne vplýva na celkovú prosperitu spoločnosti.

main_page_photo_2-1750x2048

Poskytujeme nasledovné služby

4_person
Bezpečnostnotechnická služba

Služby autorizovaného bezpečnostného technika

1_peoples
Školenia BOZP

Zákonné školenia BOZP zamestnancov

4_personaudit
Koordinátor BOZP

Služby koordinátora BOZP na staveniskách

3_risk
Ochrana pred požiarmi

Služby technika požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany

2_document
Školenia OPP

Zákonné školenia OPP pre zamestnancov

4_personaudit
Hasiace prístroje

Pravidelná kontrola hasiacich prístrojov

7_help-2
Životné prostredie

Poradenstvo pre firmy v oblasti životného prostredia​

2_document
Systém manažérstva BOZP

Zavedenie a udržiavanie systému manažérstva podľa normy ISO 45001:2018​

4_personaudit
Systém manažérstva environmentu

Zavedenie a udržiavanie systému manažérstva podľa normy ISO 14001:2015

7_help-2
Kurz VZV

Školenie na obsluhu motorových vozíkov Preukaz obsluhy motorových vozíkov

2_document
Strojnícky kurz

Školenie na obsluhu stavebných strojov, doklad na obsluhu stavebných strojov

4_personaudit
Pracovná zdravotná služba

Vypracovanie posudku o riziku, kategorizácia prác

Ako prebieha spolupráca?

1. Bezplatná úvodná konzultácia

Získanie informácii a prehľad o spoločnosti, potreby a očakávania spoločnosti

2. Analýza poskytnutých informácií

Vypracovanie cenovej ponuky na mieru zákazníka

3. Dodanie a výkon dohodnutých služieb

Úvodný hĺbkový audit spoločnosti, nastavenie priorít a spolupráce

pexels-ketut-subiyanto-4963437-1536x1024

Prečo si vybrať nás?

Sme team profesionálov, ktorý pôsobia na tomto trhu viac ako 12 rokov. Máme skúsenosti z rôznych oblastí od administratívy, cez výrobné spoločnosti z rôznych odvetví priemyslu až po stavebné práce. 

Poskytujeme  služby založené na individuálnom prístupe vo vzťahu ku každému klientovi. Dôslednosť a profesionalita pre nás znamená viac ako kvantita. Dokážeme aplikovať služby šité na mieru každého zákazníka. 

Nebojíme sa výziev a naše mnohoročné skúsenosti Vám pomôžu splniť legislatívne požiadavky, ale aj pripraviť Vás na dôležité okamihy, ako sú napr. audity. Svojim profesionálnym, ľudským a vlastným know-how prístupom poskytujeme klientom pridanú hodnotu.

5_list

Kvalita
služieb

7_help-2

Individuálny
prístup

2_document

Dôslednosť a
profesionalita

2_document

Dlhoročné skúsenosti a prax v odbore

Scroll to Top