BOZP
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

#Bezpečnostný technik #Vypracovanie dokumentácie
#Audit BOZP #Analýza rizík #OOPP

OPP
Ochrana pred požiarmi

# Technik požiarnej ochrany #Vypracovanie dokumentácie
# Preventívne protipožiarne prehliadky # Hasiace prístroje

Koordinacia BOZP
Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

# Koordinátor bezpečnosti na stavenisku # Vypracovanie Plánu BOZP

ŽP
Životné prostredie

#Odpadové hospodárstvo #Ochrana vôd #Ochrana ovzdušia
#Povinnosti výrobcov obalov

PZS
Pracovná zdravotná služba

#Zdravotný dohľad pre zamestnancov #Posudok o riziku #Kategorizácia prác #Prevádzkové poriadky.

MS
Manažérske systémy

#Poradenstvo
#ISO 45001:2018 Systém manažérstva BOZP
#ISO 14001:2015 Systém environmentálneho manažérstva.

Školenie/Kurzy
Školenia / Kurzy

#Školenie BOZP #Školenie OPP #Strojnícke kurzy #Kurzy VZV #Viazačsky preukaz #Žeriavnicky preukaz

e-learning
E-learning

#Moderná metóda vzdelávania Vašich zamestnancov

previous arrow
next arrow

Školenie na obsluhu zdvíhacích zariadení

Zdvíhacie zariadenia

Obsluha zdvíhacích zariadení

Obsluhovať vyhradené technické zariadenie zdvíhacie môže osoba na obsluhu vyhradeného technického zariadenia, ktorá má písomný doklad o overení odborných vedomostí vyhotovený revíznym technikom.

Netýka sa to však mobilného žeriavu výložníkového typu, vežového žeriavu výložníkového typu a pohyblivú pracovnú plošinu na podvozku s motorovým pohonom skupiny A, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách. V týchto prípadoch je potrebné mať preukaz na obsluhu.

Ponúkame Vám:

 • základné školenia na získanie dokladu o  overení odborných vedomostí na obsluhu zdvíhacích zariadení.
 • pravidelné opakované školenia

Medzi najdopytovanejšie patrí: školenie na obsluhu žeriavov (mostových, portálových, konzolových), školenie obsluhy pracovnej plošiny, zvislé posuvné brány, vidlicové teleskopické nakladače…

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Príklady zdvíhacích zariadení

Pohyblivá pracovná plošina, zdvíhacie zariadenie sk. Ab
Pohyblivá pracovná plošina, zdvíhacie zariadenie sk. Ab
Mobilný žeriav výložníkového typu, zdvíhacie zariadenie sk. Aa
Mostový žeriav, zdvíhacie zariadenie sk. Aa
Zvislá posuvná brána, zdvíhacie zariadenie sk. Bf
19_1-traverza-pevna_01-jpg
Traverza, zdvíhacie zariadenie sk. Bc

Kompletné rozdelenie zozdelenie zdvíhacích zariadení v zmysle vyhlášky

Technické zariadenia zdvíhacie skupiny A

Aa – žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1 000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej dráhy žeriavu a dočasnej dráhy žeriavu výložníkového typu,

Ab – pohyblivá pracovná plošina s motorovým pohonom a s výškou zdvihu nad 1,5 m,

Ac – výťah a zdvíhacia plošina, ktorá je trvalou súčasťou budovy a objektu, a to

 1. osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb,
 2. nákladný výťah s prístupom osôb do klietky,
 3. nákladný výťah so zakázanou prepravou osôb,
 4. zdvíhacia plošina s povolenou dopravou osôb a nákladu,

Ad – stavebný výťah

 1. na prepravu osôb a nákladu,
 2. nákladný s prístupom osôb na nosnú plošinu,

Ae – regálový zakladač so stanovišťom obsluhy na zakladači a jeho presuvňa,

Af – pohyblivé schody a chodníky,

Ag – lyžiarsky vlek a vodnolyžiarsky vlek,

Ah – výsuvný rebrík s motorovým pohonom,

Ai – zariadenie technickej zábavnej činnosti, napríklad lunaparku a iného zábavného zariadenia, s motorovým pohonom:

 1. na zdvíhanie osôb v zariadení na to určenom, napríklad gondole, sedačke, kabínke, do výšky nad 1,5 m, alebo ktorým sa osoby počas prevádzky zariadenia dostanú do výšky nad 1,5 m nad terén, napríklad kolotočom,
 2. horská dráha s vozíkmi na koľajnicovej trati s prevýšením vyšším ako 3 m,

Aj – pohyblivé javiskové zariadenie s motorovým pohonom v

 1. hornej javiskovej časti, napríklad javiskový ťah, požiarna a akustická opona, portálový most a portálová veža, osvetľovacia batéria, záves svietidiel a lustrov, projekčný rám,
 2. dolnej javiskovej časti, napríklad zdvíhací stôl, stôl orchestriska, javiskové prepadlisko,

Ak – zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na zdvíhanie osôb pri nastupovaní alebo vystupovaní z vozidla.

Technické zariadenia zdvíhacie skupiny B

Ba – zariadenie, ktorým je

 1. žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane,
 2. vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien,

Bb – zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie,

Bc – prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického zariadenia zdvíhacieho skupiny A a skupiny B, a to

 1. zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom ISO,
 2. zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napríklad magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a),

Bd – špeciálne zdvíhacie zariadenie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena, a to

 1. zdvíhacia rampa,
 2. zdvíhacia plošina,
 3. stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla,
 4. zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu,

Be – nákladný stavebný výťah bez prístupu osôb na nosnú plošinu,

Bf – zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m,

Bg – regálový zakladač bez stanovišťa obsluhy na zakladači a jeho presuvňa okrem zariadenia, ktoré je súčasťou automatizovaných systémov na manipuláciu a skladovanie,

Bh – javiskové zariadenie s ľudským pohonom,

Bi – schodiskový výťah a zvislá zdvíhacia plošina určené na používanie osobou s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Technické zariadenia zdvíhacie skupiny C

Ca – prostriedok na viazanie a zavesenie bremena, ktorý nie je trvalou súčasťou zdvíhacieho zariadenia, napríklad viazacie lano, reťaz, popruh, pás, hák, strmeň,

Cb – technické zariadenie zdvíhacie, ktoré je súčasťou pracovného prostriedku, napríklad technologickej linky, stroja alebo automatizovaného systému na manipuláciu a skladovanie,

Cc) – technické zariadenie zdvíhacie zostavované jednorazovo, napríklad na montážne účely, na prepravu,

Cd) – ostatné technické zariadenia zdvíhacie skupiny B s ľudským pohonom.

Prečo si vybrať nás?
4_personaudit
Kvalita služieb
2_document
Dôslednosť a profesionalita
7_help-2
Individuálny prístup
4_personaudit
Dlhoročné skúsenosti a prax
Zavolajte nám
Návrat hore