BOZP
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

#Bezpečnostný technik #Vypracovanie dokumentácie
#Audit BOZP #Analýza rizík #OOPP

OPP
Ochrana pred požiarmi

# Technik požiarnej ochrany #Vypracovanie dokumentácie
# Preventívne protipožiarne prehliadky # Hasiace prístroje

Koordinacia BOZP
Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

# Koordinátor bezpečnosti na stavenisku # Vypracovanie Plánu BOZP

ŽP
Životné prostredie

#Odpadové hospodárstvo #Ochrana vôd #Ochrana ovzdušia
#Povinnosti výrobcov obalov

PZS
Pracovná zdravotná služba

#Zdravotný dohľad pre zamestnancov #Posudok o riziku #Kategorizácia prác #Prevádzkové poriadky.

MS
Manažérske systémy

#Poradenstvo
#ISO 45001:2018 Systém manažérstva BOZP
#ISO 14001:2015 Systém environmentálneho manažérstva.

Školenie/Kurzy
Školenia / Kurzy

#Školenie BOZP #Školenie OPP #Strojnícke kurzy #Kurzy VZV #Viazačsky preukaz #Žeriavnicky preukaz

e-learning
E-learning

#Moderná metóda vzdelávania Vašich zamestnancov

previous arrow
next arrow

Strojnícky kurz

Školenie na obsluhu stavebných strojov

Toto školenie možno poznáte pod historickým názvom strojnícky kurz.  Teda v súčasne platnej legislatíve (zákon č. 124/2006 Z.z.) sa už nepoužíva ani pojem strojnícky preukaz ale doklad na obsluhu vybraných stavebných strojov.

Naša spoločnosť má vydané oprávnenie na výchovu a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov Národným inšpektorátom práce.

Ponúkame:

 • základné školenia na obsluhu stavebných strojov
 • rozšírenie dokladu o ďalšie typy strojov
 • pravidelné opakované školenie (v zmysle §7 zákona 124/2006 Z.z.)
 • aktualizačnú odbornú prípravu každých 5 rokov (v zmysle §16 zákona č. 124/2006 Z.z.)
 • a samozrejme odborné poradenstvo v oblasti používania stavebných strojov
strojnícky kurz

Kurz prebieha v našej spoločnosti, alebo školiteľ vycestuje k Vám

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Rozdelenie stavebných strojov pre strojnícky kurz

Stroje a zariadenia na zemné práce

Kategórie:

1A – Dozéry (Buldozéry)
1B – Rýpadlá a hĺbidlá (Traktorbáger, Minibáger a ďalšie)
1C – Nakladacie a vykladacie stroje (Traktorbáger, UNC a ďalšie)
1D – Frézy a ryhovače
1E – Skrapery
1F – Rúrové ukladače
1G – Valce

Stroje a zariadenia na výrobu, spracovanie a presun betónových zmesí

2A – Betonárne
2B – Autodomiešavače a automiešače
2C – Čerpadlá betónových zmesí

Ostatné stroje a zariadenia

3A – Špeciálne motorické snehové stroje
3B – Kompresory

strojnícky kurz
strojnícky kurz

Strojnícky kurz - zaradenie do kurzu

strojnícky kurz

Podmienky pre účasť na základnom školení

 • vek min. 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť – potvrdenie od lekára o spôsobilosti na obsluhu stavebných strojov, nie staršie ako 6 mesiacov

Opakované školenie (minimálne 1 x 24 mesiacov)

 • aktuálny preukaz – originál

Aktualizačná odborná príprava (1 x 5 rokov)

 • zdravotná spôsobilosť
 • aktuálny preukaz – originál

Rozširovacie školenie:

 • zdravotná spôsobilosť – potvrdenie od lekára, ktoré nesmie byť staršie ako 6 mesiacov
 • aktuálna fotografia, rozmery (3 x 3,5 cm), možnosť odfotografovania sa priamo na mieste po dohode s inštruktorom
Prečo si vybrať nás?
4_personaudit
Kvalita služieb
2_document
Dôslednosť a profesionalita
7_help-2
Individuálny prístup
4_personaudit
Dlhoročné skúsenosti a prax
Zavolajte nám
Návrat hore