BOZP
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

#Bezpečnostný technik #Vypracovanie dokumentácie
#Audit BOZP #Analýza rizík #OOPP

OPP
Ochrana pred požiarmi

# Technik požiarnej ochrany #Vypracovanie dokumentácie
# Preventívne protipožiarne prehliadky # Hasiace prístroje

Koordinacia BOZP
Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

# Koordinátor bezpečnosti na stavenisku # Vypracovanie Plánu BOZP

ŽP
Životné prostredie

#Odpadové hospodárstvo #Ochrana vôd #Ochrana ovzdušia
#Povinnosti výrobcov obalov

PZS
Pracovná zdravotná služba

#Zdravotný dohľad pre zamestnancov #Posudok o riziku #Kategorizácia prác #Prevádzkové poriadky.

MS
Manažérske systémy

#Poradenstvo
#ISO 45001:2018 Systém manažérstva BOZP
#ISO 14001:2015 Systém environmentálneho manažérstva.

Školenie/Kurzy
Školenia / Kurzy

#Školenie BOZP #Školenie OPP #Strojnícke kurzy #Kurzy VZV #Viazačsky preukaz #Žeriavnicky preukaz

e-learning
E-learning

#Moderná metóda vzdelávania Vašich zamestnancov

previous arrow
next arrow

Viazač bremien

Viazač bremien, potrebujete preukaz alebo doklad?

Preukaz viazač bremien

Fyzická osoba potrebuje preukaz viazača bremien vtedy, ak viaže bremeno na žeriav s nosnosťou nad 1000 kg.

(V zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Skupina A a) žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1 000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej dráhy žeriavu a dočasnej dráhy žeriavu výložníkového typu)

Doklad o overení vedomostí

Fyzickej osobe postačuje písomný doklad o overení odborných vedomostí vyhotovený revíznym technikom ak viaže bremeno na žeriav do 1000kg.

(V zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.  Skupina B (a) je zariadenie, ktorým je 1. žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane, 2.vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien,)postačuje písomný doklad o overení odborných vedomostí vyhotovený revíznym technikom)

Ponúkame:

  • základné školenie viazačov bremien
  • pravidelné opakované školenie (v zmysle §7 zákona 124/2006 Z.z.
  • aktualizačnú odbornú prípravu každých 5 rokov (v zmysle §16 zákona č. 124/2006 Z.z.)
  • školenie na získanie dokladu o overení odborných vedomostí
viazač bremien

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

viazač bremien

Podmienky pre zaradenie do kurzu

Podmienky pre účasť na základnom školení:

  • vek minimálne 18 rokov
  • zdravotná spôsobilosť – potvrdenie od lekára o spôsobilosti na obsluhu motorových vozíkov, nie staršie ako 6 mesiacov

Opakované školenie (minimálne 1 x 24 mesiacov):

  • aktuálny preukaz – originál

Aktualizačná odborná príprava (1 x 5 rokov):

  • zdravotná spôsobilosť
  • aktuálny preukaz – originál
Prečo si vybrať nás?
4_personaudit
Kvalita služieb
2_document
Dôslednosť a profesionalita
7_help-2
Individuálny prístup
4_personaudit
Dlhoročné skúsenosti a prax
Zavolajte nám
Návrat hore