BOZP
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

#Bezpečnostný technik #Vypracovanie dokumentácie
#Audit BOZP #Analýza rizík #OOPP

OPP
Ochrana pred požiarmi

# Technik požiarnej ochrany #Vypracovanie dokumentácie
# Preventívne protipožiarne prehliadky # Hasiace prístroje

Koordinacia BOZP
Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

# Koordinátor bezpečnosti na stavenisku # Vypracovanie Plánu BOZP

ŽP
Životné prostredie

#Odpadové hospodárstvo #Ochrana vôd #Ochrana ovzdušia
#Povinnosti výrobcov obalov

PZS
Pracovná zdravotná služba

#Zdravotný dohľad pre zamestnancov #Posudok o riziku #Kategorizácia prác #Prevádzkové poriadky.

MS
Manažérske systémy

#Poradenstvo
#ISO 45001:2018 Systém manažérstva BOZP
#ISO 14001:2015 Systém environmentálneho manažérstva.

Školenie/Kurzy
Školenia / Kurzy

#Školenie BOZP #Školenie OPP #Strojnícke kurzy #Kurzy VZV #Viazačsky preukaz #Žeriavnicky preukaz

e-learning
E-learning

#Moderná metóda vzdelávania Vašich zamestnancov

previous arrow
next arrow

Motorové vozíky

Školenie obsluhy motorových vozíkov

V zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrany uzdravia pri práci fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok, teda aj motorové vozíky len na základe platného preukazu na vykonávanie činnosti vydaného osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie.

Naša spoločnosť má vydané oprávnenie na výchovu a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov strojov Národným inšpektorátom práce.

Ponúkame:

  • základné školenie obsluhy motorových vozíkov
  • pravidelné opakované školenie (v zmysle §7 zákona 124/2006 Z.z.
  • aktualizačnú odbornú prípravu každých 5 rokov (v zmysle §16 zákona č. 124/2006 Z.z.)
motorové vozíky

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Motorové vozíky - Rozdelenie:

TRIEDY

Trieda I. – elektrické vozíky

Trieda II. -vozíky so spaľovacím motorom

DRUHY

A – plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné – ručne vedené

B – plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné – s pákovým riadením

C –plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné – s volantovým riadením

D -vysokozdvíhacie – ručne vedené

E –vysokozdvíhacie – s pákovým riadením

W1 –vysokozdvíhacie s nosnosťou do 5 ton – s volantovým riadením

W2 –vysokozdvíhacie s nosnosťou nad 5 ton – s volantovým riadením

G –vysokozdvíhacie zo zdvíhacou plošinou

Z – špeciálne vozíky

motorové vozíky
motorové vozíky

Motorové vozíky - podmienky zaradenia do kurzu

motorové vozíky

Podmienky pre účasť na základnom školení:

  • vek minimálne 18 rokov
  • zdravotná spôsobilosť – potvrdenie od lekára o spôsobilosti na obsluhu motorových vozíkov, nie staršie ako 6 mesiacov

Opakované školenie (minimálne 1 x 24 mesiacov):

  • aktuálny preukaz – originál

Aktualizačná odborná príprava (1 x 5 rokov):

  • zdravotná spôsobilosť
  • aktuálny preukaz – originál
Prečo si vybrať nás?
4_personaudit
Kvalita služieb
2_document
Dôslednosť a profesionalita
7_help-2
Individuálny prístup
4_personaudit
Dlhoročné skúsenosti a prax
Zavolajte nám
Návrat hore