BOZP
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

#Bezpečnostný technik #Vypracovanie dokumentácie
#Audit BOZP #Analýza rizík #OOPP

OPP
Ochrana pred požiarmi

# Technik požiarnej ochrany #Vypracovanie dokumentácie
# Preventívne protipožiarne prehliadky # Hasiace prístroje

Koordinacia BOZP
Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

# Koordinátor bezpečnosti na stavenisku # Vypracovanie Plánu BOZP

ŽP
Životné prostredie

#Odpadové hospodárstvo #Ochrana vôd #Ochrana ovzdušia
#Povinnosti výrobcov obalov

PZS
Pracovná zdravotná služba

#Zdravotný dohľad pre zamestnancov #Posudok o riziku #Kategorizácia prác #Prevádzkové poriadky.

MS
Manažérske systémy

#Poradenstvo
#ISO 45001:2018 Systém manažérstva BOZP
#ISO 14001:2015 Systém environmentálneho manažérstva.

Školenie/Kurzy
Školenia / Kurzy

#Školenie BOZP #Školenie OPP #Strojnícke kurzy #Kurzy VZV #Viazačsky preukaz #Žeriavnicky preukaz

e-learning
E-learning

#Moderná metóda vzdelávania Vašich zamestnancov

previous arrow
next arrow

E-learning
BOZP

E-learning BOZP je moderná forma online vzdelávania zamestnancov. Táto forma vzdelávania je schválená Národným inšpektorátom práce, teda je na zamestnávateľovi akú formu školenia si zvolí.

Formu e-learnigu odporúčame hlavne pre administratívnych zamestnancov, školstvo, zdravotníctvo popr. aj iné oblasti.

BOZP školenia ponúkame vo viacerých jazykoch:

 • Slovenský jazyk
 • Anglický jazyk
 • Ukrajinský jazyk
 • Ruský jazyk
 • Maďarský jazyk
e-learning BOZP

E-learning BOZP - výhody pre Vás

 • Široká funkcionalita systému, ktorý je prispôsobený pre oblasť bezpečnosti práce
 • Školenia spracované modernou formou
 • Administrácia školení zamestnancov – evidencia zamestnancov, evidencia prevádzok, typov školení..
 • Prístup pre personalistov – možnosť spracovávať zamestnancov vlastnej firmy buď individuálne alebo hromadným reportom
 • Pravidelný reporting – automatizovaný reporting na vedúcich zamestnancov/personalistov, prehľad o splnení zákonných povinnojstí pre jednotlivé školenia
 • Pripomienkovací systém – upozorňuje zamestnancov na blížiaci sa koniec platnosti školenia
 • Digitálna archivácia záznamových kníh zo školení
 • Vlastný školiaci materiál – možnosť doplnenia vlastných materiálov, interných predpisov
e-learning BOZP

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať

Ponúkané e-learning BOZP školenia

Školenia a kurzy
Školenie BOZP

Povinné školenie zamestnancov z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

požiarna ochrana
BOZP pri práci z domu

Doplnkové školenie pre zamestnancov vykonávajúcich prácu z domu tzv. home office.

e-learning BOZP
Vodiči referentských vozidiel

Doplnkové školenie pre zamestnancov, ktorí pri páci používajú firemné vozidlo tzv. referentské vozidlo.

e-elearning BOZP
Práce vo výškach

Školenie určené zamestnancom, ktorí pracujú vo výške alebo nad voľnou hĺbkou.

požiarna ochrana
Ochrana pred požiarmi

Povinné školenie zamestnancov z ochrany pred požiarmi (OPP)

e-learning BOZP
Prvá pomoc

Účastníci tohto kurzu dostanú základné informácie o spôsobe poskytovanie 1. pomoci pri úrazoch.

e-learning BOZP
Chemické látky

Školenie určené zamestnancom, ktorí pracujú s chemickými latkami alebo zmesami.

e-learning BOZP
Diizokianáty

Osobitnou skupinou chemických látok tvoria tzv. diizokianáty. (všeobecná/stredne pokročilá alebo pokročilá odborná príprava)

e-learning BOZP
Viazač bremien

Školenie určené pre zamestnancov ktorí viažu bremená na zdvíhacích zariadeniach do 1000kg.

e-learning BOZP
Žeriavy a zdvíhadlá

Školenie určené pre zamestnancov, ktorí obsluhujú žeriavy a zdvíhadlá , ktoré radíme do Sk. Aa, Ba1 alebo Ba2

e-learning BOZP
Pohyblivá pracovná plošina

Pohyblivá pracovná plošina s motorovým pohonom a s výškou zdvihu nad 1,5 m (VTZ zdvíhacie sk. Ab)

e-learning BOZP
Zvislá posuvná brána

Zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7m (VTZ zdvíhacie sk. Bf)

e-learning BOZP
Tlakové zariadenia sk. Ab1, Bb1

Školenie určené zamestnancom, ktorí obsluhujú tlakové zariadenia Sk. Ab1 alebo Bb1 (napr. kompresor, vzdušník…)

e-learning BOZP
Hygiena potravín

Školenie určené zamestnancom v potravinárskom priemysle a HORECA segmente.

školenia a kurzy
Vytvorenie školenie na mieru

Ak máte vlastné interné predpisy, vieme Vám vytvoriť aj e-learningový kurz na mieru podľa vašich požiadaviek.

Prečo si vybrať nás?

4_personaudit
Kvalita služieb
2_document
Dôslednosť a profesionalita
7_help-2
Individuálny prístup
4_personaudit
Dlhoročné skúsenosti a prax
Zavolajte nám
Návrat hore