BOZP
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

#Bezpečnostný technik #Vypracovanie dokumentácie
#Audit BOZP #Analýza rizík #OOPP

OPP
Ochrana pred požiarmi

# Technik požiarnej ochrany #Vypracovanie dokumentácie
# Preventívne protipožiarne prehliadky # Hasiace prístroje

Koordinacia BOZP
Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

# Koordinátor bezpečnosti na stavenisku # Vypracovanie Plánu BOZP

ŽP
Životné prostredie

#Odpadové hospodárstvo #Ochrana vôd #Ochrana ovzdušia
#Povinnosti výrobcov obalov

PZS
Pracovná zdravotná služba

#Zdravotný dohľad pre zamestnancov #Posudok o riziku #Kategorizácia prác #Prevádzkové poriadky.

MS
Manažérske systémy

#Poradenstvo
#ISO 45001:2018 Systém manažérstva BOZP
#ISO 14001:2015 Systém environmentálneho manažérstva.

Školenie/Kurzy
Školenia / Kurzy

#Školenie BOZP #Školenie OPP #Strojnícke kurzy #Kurzy VZV #Viazačsky preukaz #Žeriavnicky preukaz

e-learning
E-learning

#Moderná metóda vzdelávania Vašich zamestnancov

previous arrow
next arrow

Školenia a kurzy

Vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZPpožiarnej ochrany je jednou zo základných povinností zamestnávateľov. Školenia a kurzy ponúkame rôznymi formami.

Našim cieľom je aby sme boli pre Vás plnohodnotný partner aj v oblasti vzdelávania. Svoje portfólio neustále rozširujeme, spolupracujeme s viacerým odborníkmi, aby sme Vám mohli ponúknuť vždy aktuálne a odborné školenia, ktoré Vám pomôžu vzdelávať Vašich zamestnancov a naplniť legislatívne požiadavky.

V rámci školenia formou e-learningu ponúkame aj možnosť školenia v cudzích jazykoch a to: anglický jazyk, ukrajinský jazyk, ruský jazyk a maďarský jazyk.

školenia a kurzy

Školenia a kurzy - formy vzdelávania

Doba rýchlo napreduje a požiadavky zákazníkov na moderné formy vzdelávania neustále rastú. Školenie Vám preto ponúkame nasledovnými formami:

  • Prezenčná forma (osobný kontakt zamestnancov s lektorom)
  • Online forma (Elektronické školenie prostredníctvom MS Teams, Zoom, Webex…)
  • E- learning
školenia a kurzy
Prezenčná forma

osobný kontakt s lektorom

školenia a kurzy
Online forma

Online školenie prostredníctvom
MS Teams, Zoom, Webex...

školenia a kurzy
E-learning

E-learningové online školenie

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Ponúkame Vám nasledovné školenia a kurzy

ŠKOLENIA

školenia a kurzy
Vstupné a opakované školenia BOZP
školenia a kurzy
Vstupné a opakované školenia OPP
Školenia a kurzy
Školenie zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť
školenia a kurzy
Školenie vodičov referentských vozidiel
e-elearning BOZP
Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
životné prostredie
Povedomie v oblasti ochrany životného prostredia
Prečo si vybrať nás?
3_audit
Kvalita služieb
2_document
Dôslednosť a profesionalita
7_help-2
Individuálny prístup
4_personaudit
Dlhoročné skúsenosti a prax
Zavolajte nám
Návrat hore