Blog

Vysoké teploty na pracovisku

Vysoká teplota na pracovisku Každý rok počas horúčav dochádza na pracoviskách k viacerým prípadom nevoľnosti, alebo ochorení súvisiacich so zvýšenými teplotami. Predchádzaniu týchto prípadov je potrebné
Zobraziť viac →

Diizokyanáty

Diizokyanáty Novela Zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, priniesla so sebou novú povinnosť. Pracovníci (zamestnanci aj SZČO), ktorí budú po 24.8.2023 používať
Zobraziť viac →

Kalibrácia vs Overenie

Kalibrácia vs Overenie ALKOHOL TESTER Kalibrácia vs Overenie V praxi som sa už niekoľko krát stretol, že spoločnosť vyvodzuje pracovno-právne dôsledky na základne pozitívneho výsledku na
Zobraziť viac →

Používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

Mnoho pracovných úrazov má často spoločného menovateľa – nepoužívanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Poďme sa bližšie pozrieť ako by to malo fungovať v oblasti ich poskytovania
Zobraziť viac →

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je prínosom pre vás aj pre firmu

V tomto článku si priblížime prečo je investovanie do BOZP v spoločnosti dôležité. Zamestnanci malých a stredných podnikov (MSP) sú vystavení väčším rizikám než zamestnanci v porovnateľných
Zobraziť viac →

Zákonné povinnosti v oblasti ochrany pred požiarmi

Aké sú povinnosti podnikateľov v oblasti ochrany pred požiarmi? Základné zákonné povinnosti sú uvedené v zákone č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Môžeme ich
Zobraziť viac →

Všeobecné povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je mnoho predpisov, ktoré definujú povinnosti zamestnávateľov. Základným právnym predpisom je zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
Zobraziť viac →
Zavolajte nám
Návrat hore