Blog

Kto zodpovedá za BOZP

Kto zodpovedá za BOZP na pracovisku?

Kto zodpovedá za BOZP na pracovisku? Kto zodpovedá za BOZP na pracovisku? Túto otázku dostávame celkom často. Poďme sa teda pozrieť, ako to naozaj je.
Zobraziť viac →
BOZP v poľnohospodárstve

BOZP v poľnohospodárstve

BOZP v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – BOZP v poľnohospodárstve a v lesnom hospodárstve predstavuje vážne problémy. Patrí medzi najnebezpečnejšie pracovné odvetvia v
Zobraziť viac →

BOZP na stavenisku

BOZP na stavenisku Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) sú na stavenisku kľúčové, nakoľko ide o jedno z najrizikovejších odvetví. Ak zanedbáme bezpečnostné opatrenia
Zobraziť viac →
Registrované pracovné úrazy

Pracovné úrazy 2023

Pracovné úrazy za rok 2023 Koľko a aké boli pracovné úrazy v roku 2023? Zamestnávateľ je v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. §17 (zákon o BOZP) povinný
Zobraziť viac →
Svetový deň BOZP

28. Apríl – Svetový deň BOZP

28. apríl: Svetový deň BOZP Dnes si pripomíname význam bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Svetový deň BOZP, ktorý sa oslavuje každý 28. apríl je príležitosť
Zobraziť viac →
vysoké teploty na pracovisku

Vysoké teploty na pracovisku

Vysoké teploty na pracovisku Vysoké teploty na pracovisku. Každý rok počas horúčav dochádza na pracoviskách k viacerým prípadom nevoľnosti, alebo ochorení súvisiacich so zvýšenými teplotami.
Zobraziť viac →
e-learning BOZP

Diizokyanáty

Diizokyanáty Novela Zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, priniesla so sebou novú povinnosť. Pracovníci (zamestnanci aj SZČO), ktorí budú po 24.8.2023 používať
Zobraziť viac →
kalibracia vs overenie

Kalibrácia vs Overenie

Kalibrácia vs Overenie Alkohol tester – Kalibrácia vs Overenie Kalibrácia vs overenie – je to to isté? V praxi som sa už niekoľko krát stretol, že
Zobraziť viac →

Používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

Osobné ochranné pracovné prostriedky Osobné ochranné pracovné prostriedky Mnoho pracovných úrazov má často spoločného menovateľa – nepoužívanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Poďme sa bližšie pozrieť
Zobraziť viac →

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je prínosom pre vás aj pre firmu

BOZP je prínosom BOZP je prínosom pre vás a pre firmu. V tomto článku si priblížime prečo je investovanie do BOZP v spoločnosti dôležité. Zamestnanci
Zobraziť viac →
Zavolajte nám
Návrat hore