Miroslav Mažgút

požiarna ochrana základné povinnosti

Zákonné povinnosti v oblasti ochrany pred požiarmi

Požiarna ochrana Základné povinnosti podnikateľov Môžeme ich rozdeliť do dvoch oblastí: 1. Na účely predchádzania vzniku požiarov 2. Na účely zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov Požiarna ochrana – základné povinnosti na účely zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov Na účely predchádzania vzniku požiarov je právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba povinná: Základné povinnosti na účely zabezpečenia …

Zákonné povinnosti v oblasti ochrany pred požiarmi Read More »

Školenia a kurzy

Všeobecné povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP

BOZP povinnosti zamestnávateľa V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je mnoho predpisov, ktoré definujú BOZP povinnosti zamestnávateľa. Základným právnym predpisom je zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. A tu by sme našli aj všeobecné povinnosti zamestnávateľa: Toto sú teda všeobecné …

Všeobecné povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP Read More »

Zavolajte nám
Návrat hore