Diizokyanáty

e-learning BOZP

Novela Zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, priniesla so sebou novú povinnosť. Pracovníci (zamestnanci aj SZČO), ktorí budú po 24.8.2023 používať tzv. diizokyanáty pre priemyselné použitia a profesionálne použitia sú povinní absolvovať odbornú prípravu zameranú na ich bezpečné používanie. Odbornú prípravu je potrebné absolvovať  pred začiatkom práce a opakovane s prihliadnutím na meniace sa podmienky najmenej raz za 5 rokov a v požadovanom rozsahu. (všeobecná, stredne pokročilá, pokročilá odborná príprava).

Túto odbornú prípravu môžu vykonávať buď pracovníci pracovnej zdravotnej služby, alebo bezpečnostný technik.

Čo sú vlastne diizokyanáty ?

Sú chemické látky, ktoré môžu byť v kvapalnej alebo pevnej forme, a v kombinácii s polyolmi, alebo inými zlúčeninami sa používajú k výrobe pórovitých, či nepórovitých polyuretánových polymérov, náterov, lepidiel, tesniacich hmôt, elastomerov a lakov.

Sú široko používané v rôznych priemyselných odvetviach kvôli svojim výnimočným vlastnostiam a schopnosti tvoriť polyuretánové materiály. Medzi najvýznamnejšie odvetia, kde sa diizokyanáty používajú, patria:

  1. Automobilový priemysel: Diizokyanáty často využívame pri výrobe automobilových sedadiel, čalúnenia, interiérových plastových dielov a nárazníkov. Ich použitie prispieva k vytvoreniu odolných a komfortných materiálov.
  2. Stavebníctvo: V stavebnom priemysle tieto látky využívame na výrobu izolačných materiálov, priedušných membrán, lepidiel a tmelov. Tieto materiály prispievajú k zlepšeniu energetického hospodárstva a odolnosti budov.
  3. Nábytkárstvo: Pri výrobe nábytku diizokyanáty využívame na tvorbu polyuretánovej peny, ktorá sa používa pri čalúnení a výplne nábytku. Tieto materiály prispievajú k pohodliu a estetickému vzhľadu nábytku.
  4. Elektronika: Diizokyanáty sa používajú na výrobu izolačných materiálov a lepidiel v elektronickom priemysle. Tieto materiály pomáhajú chrániť elektronické súčiastky pred vlhkosťou, prachom a inými vonkajšími vplyvmi.
  5. Obuvníctvo: V obuvníckom priemysle sa diizokyanáty využívajú na výrobu podošiev, podpätkov a ďalších častí topánok. Zabezpečujú vyššiu odolnosť a komfort pri chôdzi.

Ak pracujete s týmito látkami, máte záujem o školenie neváhajte nás kontaktovať. Toto školenie vykonávame formou e-learningu. Môžete ho absolvovať kedykoľvek s a odkiaľkoľvek.

Zavolajte nám
Návrat hore