Kalibrácia vs Overenie

kalibracia vs overenie

Alkohol tester - Kalibrácia vs Overenie

Kalibrácia vs overenie – je to to isté? V praxi som sa už niekoľko krát stretol, že spoločnosť vyvodzuje pracovno-právne dôsledky na základne pozitívneho výsledku na alkohol, pričom skúška na alkohol bola u zamestnanca vykonaná na kalibrovanom alkohol testeri.

Pýtate sa, kde je problém?

Určite ste sa stretli s pojmom kalibrácia, kalibrovaný alkohol tester. Už menej ľudí pozná pojem certifikované meradlo, teda alkohol tester s overením. Poďme sa pozrieť aký teda rozdiel kalibrácia vs overenie.

Čo je kalibrácia ?

Kalibrácia meracích prístrojov je činnosť, ktorá za presne daných podmienok určuje vzťah medzi hodnotami meraného prístroja (pri kalibrácii váh je to váha, pri kalibrácii vlhkomeru je to vlhkomer) a skutočnou hodnotou, ktorú reprezentuje etalón. Jednoducho povedané, priame porovnanie skúšaného meradla s presným meradlom (etalónom). Laicky povedané, nastavenie prístroja aby ukazoval správnu hodnotu.

Čo je overenie ?

Je skúška určeného meradla, ktorá potvrdzuje, že dané meradlo spĺňa  technické a metrologické požiadavky, ktoré vyžaduje príslušná vyhláška a norma. Potvrdením o overení je overovacia značka prípadne aj certifikát o overení.

Kalibrácia vs Overenie - Typy Alko testerov

V praxi sa teda môžeme stretnúť s orientačnými alkohol testerom a overeným alkohol testerom  – tester s certifikátom.

Orientačné alkohol testery nepodliehajú žiadnej certifikácii  – slúžia len na zistenie orientačných výsledkov. Takýto alkohol tester rovnako podlieha pravidelnej kalibrácii, nie je však potrebné (ani možnécertifikovať ho v SLM (Slovenská legálna metrológia)/ SMÚ (Slovenský metrologický ústav). Pri kúpe nového orientačného alkohol testera je tento prístroj nakalibrovaný – táto kalibrácia je vo väčšine prípadov platná po dobu 6 mesiacov. Po tomto období sa odporúča znova tester nakalibrovať. Kalibrácia slúži ako údržba senzora a na opätovné nastavenie presnosti merania.

Certifikovaný alkotester už má certifikát typu meradla. Pri certifikácii testera sa ako prvé vykoná kalibrácia zariadenia a následne sa od SLM/SMÚ získa certifikát o overení. Tento certifikát sa odovzdáva koncovému užívateľovi. Oba tieto úkony sú platné po dobu 6 mesiacov. Aby bol alkohol tester dôkazným aj naďalej, je potrebné v pravidelných intervaloch vykonávať a následne i žiadať o certifikát o overení v SLM/SMÚ. Pamätajte, alkohol tester sa považuje za dôkazné meradlo iba v čase, keď má platný certifikát o overení. 

Treba mať na pamäti, že pri prípadnom pozitívnom výsledku počas kontroly zamestnancov s orientačným aj keď kalibrovaným alkohol testerom nemôžeme považovať výsledok za právne záväzný. Je nutné u zamestnanca vykonať dychovú skúšku dôkazným alkohol testerom, alebo požiadať zamestnanca o účasť na krvnej skúške ktorá preukázateľne zistí prítomnosť alkoholu v krvi.

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás.

Zavolajte nám
Návrat hore