Kurz na vysokozdvižný vozík (VZV)

Školenie obsluhy motorových vozíkov

V zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrany uzdravia pri práci fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok, teda aj motorový vozík len na základe platného preukazu na vykonávanie činnosti vydaného osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie.

Naša spoločnosť má vydané oprávnenie na výchovu a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov strojov Národným inšpektorátom práce.

Ponúkame:

– základné školenie obsluhy motorových vozíkov

– pravidelné opakované školenie každé 2 roky (v zmysle §7 zákona 124/2006 Z.z.)

– aktualizačnú odbornú prípravu každých 5 rokov (v zmysle §16 zákona č. 124/2006 Z.z.)

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Rozdelenie motorových vozíkov

TRIEDY:

 • I.         elektrické vozíky
 • II.        vozíky so spaľovacím motorom

 

DRUHY

 • A         plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné – ručne vedené
 • B        plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné – s pákovým riadením
 • C        plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné – s volantovým riadením
 • D         vysokozdvíhacie – ručne vedené
 • E         vysokozdvíhacie – s pákovým riadením
 • W1     vysokozdvíhacie s nosnosťou do 5 ton – s volantovým riadením
 • W2      vysokozdvíhacie s nosnosťou nad 5 ton – s volantovým riadením
 • G         vysokozdvíhacie zo zdvíhacou plošinou
 • Z          špciálne vozíky

Podmienky pre zaradenie do kurzu

Podmienky pre účasť na základnom školení:

 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť – potvrdenie od lekára o spôsobilosti na obsluhu motorových vozíkov, nie staršie ako 6 mesiacov

Opakované školenie (minimálne 1 x 24 mesiacov):

 • aktuálny preukaz – originál

Aktualizačná odborná príprava (1 x 5 rokov):

 • zdravotná spôsobilosť
 • aktuálny preukaz – originál
Scroll to Top