BOZP
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

#Bezpečnostný technik #Vypracovanie dokumentácie
#Audit BOZP #Analýza rizík #OOPP

OPP
Ochrana pred požiarmi

# Technik požiarnej ochrany #Vypracovanie dokumentácie
# Preventívne protipožiarne prehliadky # Hasiace prístroje

Koordinacia BOZP
Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

# Koordinátor bezpečnosti na stavenisku # Vypracovanie Plánu BOZP

ŽP
Životné prostredie

#Odpadové hospodárstvo #Ochrana vôd #Ochrana ovzdušia
#Povinnosti výrobcov obalov

PZS
Pracovná zdravotná služba

#Zdravotný dohľad pre zamestnancov #Posudok o riziku #Kategorizácia prác #Prevádzkové poriadky.

MS
Manažérske systémy

#Poradenstvo
#ISO 45001:2018 Systém manažérstva BOZP
#ISO 14001:2015 Systém environmentálneho manažérstva.

Školenie/Kurzy
Školenia / Kurzy

#Školenie BOZP #Školenie OPP #Strojnícke kurzy #Kurzy VZV #Viazačsky preukaz #Žeriavnicky preukaz

e-learning
E-learning

#Moderná metóda vzdelávania Vašich zamestnancov

previous arrow
next arrow

E-learning školenie BOZP

moderná forma vzdelávania

Ponúkame modernú metódu vzdelávania zamestnancov prostredníctvom e-learningu. Táto forma vzdelávania je schválená Národným inšpektorátom práce, teda je na zamestnávateľovi akú formu školenia si zvolí.

Formu e-learnigu odporúčame hlavne pre administratívnych zamestnancov, školstvo, zdravotníctvo popr. aj iné oblasti.

BOZP školenia ponúkame vo viacerých jazykoch:

  • Slovenský jazyk
  • Anglický jazyk
  • Ukrajinský jazyk
  • Ruský jazyk
  • Maďarský jazyk

 

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

V rámci e-learningu Vám ponúkame nasledovné školenia:
Školenie BOZP
Školenie OPP
chemical, costume, protection-1636371.jpg
Chemické látky
saudi arabia, men, building-90615.jpg
Práce vo výškach
van, automobile, business-3676.jpg
Vodiči refentských vozidiel
meeting, modern, room-1177454.jpg
Možnosť vytvoriť školenie na mieru

Výhody e-learningu

  • Administrácia školení zamestnancov – evidencia zamestnancov, evidencia prevádzok, typov školení..
  • Prístup pre personalistov – možnosť spracovávať zamestnancov vlastnej firmy buď individuálne alebo hromadným reportom
  • Pravidelný reporting – automatizovaný reporting na vedúcich zamestnancov/personalistov, prehľad o splnení zákonných povinnojstí pre jednotlivé školenia
  • Pripomienkovací systém – upozorňuje zamestnancov na blížiaci sa koniec platnosti školenia
  • Vlastný školiaci materiál – možnosť doplnenia vlastných materiálov, interných predpisov
Prečo si vybrať nás?
4_personaudit
Kvalita služieb
2_document
Dôslednosť a profesionalita
7_help-2
Individuálny prístup
4_personaudit
Dlhoročné skúsenosti a prax
Zavolajte nám
Návrat hore