BOZP
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

#Bezpečnostný technik #Vypracovanie dokumentácie
#Audit BOZP #Analýza rizík #OOPP

OPP
Ochrana pred požiarmi

# Technik požiarnej ochrany #Vypracovanie dokumentácie
# Preventívne protipožiarne prehliadky # Hasiace prístroje

Koordinacia BOZP
Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

# Koordinátor bezpečnosti na stavenisku # Vypracovanie Plánu BOZP

ŽP
Životné prostredie

#Odpadové hospodárstvo #Ochrana vôd #Ochrana ovzdušia
#Povinnosti výrobcov obalov

PZS
Pracovná zdravotná služba

#Zdravotný dohľad pre zamestnancov #Posudok o riziku #Kategorizácia prác #Prevádzkové poriadky.

MS
Manažérske systémy

#Poradenstvo
#ISO 45001:2018 Systém manažérstva BOZP
#ISO 14001:2015 Systém environmentálneho manažérstva.

Školenie/Kurzy
Školenia / Kurzy

#Školenie BOZP #Školenie OPP #Strojnícke kurzy #Kurzy VZV #Viazačsky preukaz #Žeriavnicky preukaz

e-learning
E-learning

#Moderná metóda vzdelávania Vašich zamestnancov

previous arrow
next arrow

Spoločnosť SAFEN Vám ponúka nasledovné služby

BOZP
Bezpečnosť pri práci

Bezpečnostnotechnická služba, bezpečnostný technik

požiarna ochrana
Požiarna ochrana

Technik požiarnej ochrany, špecialista požiarnej ochrany

životné prostredie
Životné prostredie

Poradenstvo pre podnikateľov v oblasti životného prostredia

Koordinácia bezpečnosti

Koorditátor bezpečnosti na stavenisku, Plán BOZP

školenia a kurzy
Školenia a kurzy

Školenia a kurzy BOZP, požiarnej ochrany a životného prosredia

pracovná zdravotná služba
Pracovná zdravotná služba

Hodnotenie pracovísk z hľadiska ochrany zdravia

školenia a kurzy
E-learning

Moderná metóda vzdelávania prostredníctvom e-learningu

Manažérske systémy

Poradenstvo pre podnikateľov pre systémy ISO 45001 a ISO 14001

Hasiace prístroje

Predaj a kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov

Ako prebieha spolupráca
so SAFEN?

1. Bezplatná úvodná konzultácia

Získanie informácii a prehľad o spoločnosti, potreby a očakávania spoločnosti

2. Analýza poskytnutých informácií

Vypracovanie cenovej ponuky na mieru zákazníka

3. Dodanie a výkon dohodnutých služieb

Úvodný hĺbkový audit spoločnosti, nastavenie priorít a spolupráce

pexels-ketut-subiyanto-4963437-1536x1024

Profil spoločnosti SAFEN

Spoločnosť SAFEN Management Consulting, s.r.o.  ponúka komplexné služby v oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP) a v oblasti životného prostredia (ŽP). Vznik spoločnosti je výsledkom viac ako 14 ročných skúsenosti v danom odbore a kontinuálneho vzdelávania, nakoľko priniesť  Vám aktuálne odborné poznatky z daných oblastí je pre nás prioritou. Súčasťou našich služieb je aj poradenstvo v oblasti systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle požiadaviek normy ISO 45001:2018 a životného prostredia v zmysle požiadaviek normy ISO 14001:2015.

Našim cieľom je byť Vašou prvou voľbou pri výbere odborníkov pre poradenstvo v oblastiach BOZP, OPP a ŽP a spoločne s Vami dosiahnuť nielen splnenie legislatívnych požiadaviek ale aj vytvoriť optimálne a bezpečné pracovné prostredie pre Vašich zamestnancov.

Našou dlhodobou víziou je podporovať zamestnávateľov k vytvoreniu bezpečného pracovného zázemia pre svojich zamestnancov, nakoľko veríme, že ich spokojnosť a zdravie pozitívne vplýva na celkovú prosperitu spoločnosti.

main_page_photo_2-1750x2048

Prečo si vybrať nás?

5_list
Kvalita
služieb
7_help-2
Individuálny
prístup
2_document
Dôslednosť a
profesionalita
6_control
Dlhoročné skúsenosti a prax
Zavolajte nám
Návrat hore