Strojnícky preukaz

Školenie na obsluhu stavebných strojov

Školenie obsluhy stavebných strojov možno poznáte pod historickým názvom strojnícky kurz.  Teda v súčasne platnej legislatíve sa už nepoužíva ani pojem strojnícky preukaz ale doklad na obsluhu vybraných stavebných strojov.

Naša spoločnosť má vydané oprávnenie na výchovu a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov Národným inšpektorátom práce.

Ponúkame:

– školenia na obsluhu stavebných strojov
– rozšírenie dokladu o ďalšie typy strojov
– pravidelné opakované školenie každé 2 roky (v zmysle §7 zákona 124/2006 Z.z.)
– aktualizačnú odbornú prípravu každých 5 rokov (v zmysle §16 zákona č. 124/2006 Z.z.)
– odborné poradenstvo v oblasti používania stavebných strojov

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Rozdelenie stavebných strojov

Stroje a zariadenia na zemné práce

Kategória 1A – Dozéry (Buldozéry)
Kategória 1B – Rýpadlá a hĺbidlá (Traktorbáger, Minibáger a ďalšie)
Kategória 1C – Nakladacie a vykladacie stroje (Traktorbáger, UNC a ďalšie)
Kategória 1D – Frézy a ryhovače
Kategória 1E – Skrapery
Kategória 1F – Rúrové ukladače
Kategória 1G – Valce

Stroje a zariadenia na výrobu, spracovanie a presun betónových zmesí

Kategória 2A – Betonárne
Kategória 2B – Autodomiešavače a automiešače
Kategória 2C – Čerpadlá betónových zmesí

Ostatné stroje a zariadenia

Kategória 3A – Špeciálne motorické snehové stroje
Kategória 3B – Kompresory

Podmienky pre zaradenie do kurzu

Podmienky pre účasť na základnom školení:
– vek min. 18 rokov
– zdravotná spôsobilosť – potvrdenie od lekára o spôsobilosti na obsluhu stavebných strojov, nie staršie ako 6 mesiacov

Opakované školenie (minimálne 1 x 24 mesiacov):
– aktuálny preukaz – originál

Aktualizačná odborná príprava (1 x 5 rokov):
– zdravotná spôsobilosť
– aktuálny preukaz – originál

Rozširovacie školenie:
– zdravotná spôsobilosť – potvrdenie od lekára, nie staršie ako 6 mesiacov
– aktuálna fotografia, rozmery (3 x 3,5 cm), možnosť odfotografovania sa priamo na mieste po dohode s inštruktorom
– aktuálny preukaz – originál

Scroll to Top