KONTAKT

Telefón kontakt
+421 908 493 496

Sídlo spoločnosti a fakturačná adresa:

SAFEN Management Consulting, s.r.o
Ulica: Hliník nad Váhom 84
Mesto: Bytča, 014 01

IČO: 54 735 378
DIČ: 2121770024
OR: Vložka číslo: 80099/L

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK25 0900 0000 0051 9276 0305
BIC/SWIFT: GIBASKBX

Poskytujeme služby v rámci celej SR

Napíšte nám

Kontakt - konatelia spoločnosti

kontakt

Ing. Miroslav Mažgút
Autorizovaný bezpečnostný technik
Technik požiarnej ochrany
Vedúci audítor HSMS, EMS, QMS

Môj technický backround je technická bezpečnosti osôb a majetku (inžinierske štúdium). Nadobudnuté teoretické znalosti som mal možnosť ihneď po škole uvádzať do praxe v Žilinskej automobilke na oddelení BOZP a ŽP. Mojou hlavnou úlohou bolo zabezpečenie BOZP a OPP pre výrobné haly motorov, neskôr pre montážnu halu. Následne som nastúpil do veľkej strojárenskej spoločnosti v Dubnici nad Váhom, kde som mal na starosti kompletnú agendu bezpečnosti pri práci, ochrany pred požiarmi a životného prostredia. Mám skúsenosti aj z poskytovania bezpečnostnotechnických služieb dodávateľským spôsobom. Pôsobil som ako vedúci oddelenia BOZP, OPP a PZS v jednej z renomovaných BTS na Slovensku. Medzi mojich hlavných klientov v tomto období patrili spoločnosti z priemyselnej výroby najmä z oblasti strojárstva a z automotive sektoru. Venujem sa aj oblasti manažérskych systémov, som vlastníkom certifikátov vedúceho audítora pre systémy manažérstva BOZP, ŽP a kvalitu.

kontakt

Ing. Slavomír Jurga
Autorizovaný bezpečnostný technik
Špecialista BOZP v stavebníctve
Technik požiarnej ochrany

Som absolventom inžinierskeho štúdia Technickej univerzity vo Zvolene v odbore technická bezpečnosť. Moju pracovnú kariéru som odštartoval v bezpečnostno-technickej službe na pozícií autorizovaného bezpečnostného a požiarneho technika, kde som mal na starosti zákazníkov v oblasti priemyselná a stavebná výroba. Neskôr som začal pracovať pre najväčšiu stavebnú spoločnosť v oblasti inžinierskych a pozemných stavieb na Slovensku. Tu som sa podieľal na zabezpečovaní systému bezpečnej práce na veľkých projektoch ako sú výstavba diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Hričovské Podhradie a D3 Svrčinovec – Skalité, stavby ŽSR Modernizácia trate Púchov-Považská Bystrica, ale aj ďalších veľkých stavbách. Som vlastníkom úzko špecializovaných osvedčení v oblasti vyhradených technických zariadení. Počas dlhoročnej praxe v tejto oblasti som vyškolil už niekoľko tisíc zamestnancov a súčasne sa pravidelne sám zúčastňujem odborných stáži a seminárov doma aj v zahraničí.

Zavolajte nám
Návrat hore