Blog

Používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

Mnoho pracovných úrazov má často spoločného menovateľa – nepoužívanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Poďme sa bližšie pozrieť ako by to malo fungovať v oblasti ich poskytovania …

Zobraziť viac →

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je prínosom pre vás aj pre firmu

V tomto článku si priblížime prečo je investovanie do BOZP v spoločnosti dôležité. Zamestnanci malých a stredných podnikov (MSP) sú vystavení väčším rizikám než zamestnanci v porovnateľných …

Zobraziť viac →

Zákonné povinnosti v oblasti ochrany pred požiarmi

Aké sú povinnosti podnikateľov v oblasti ochrany pred požiarmi? Základné zákonné povinnosti sú uvedené v zákone č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Môžeme ich …

Zobraziť viac →

Všeobecné povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je mnoho predpisov, ktoré definujú povinnosti zamestnávateľov. Základným právnym predpisom je zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia …

Zobraziť viac →
Scroll to Top