Kalibrácia vs Overenie

ALKOHOL TESTER

Kalibrácia vs Overenie

V praxi som sa už niekoľko krát stretol, že spoločnosť vyvodzuje pracovno-právne dôsledky na základne pozitívneho výsledku na alkohol, pričom skúška na alkohol bola u zamestnanca vykonaná na kalibrovanom alkohol testeri.

Pýtate sa, kde je problém?

Určite ste sa stretli s pojmom kalibrácia, kalibrovaný alkohol tester. Už menej ľudí pozná pojem certifikované meradlo, teda alkohol tester s overením. Poďme sa pozrieť aký je medzi nimi rozdiel.

Čo je kalibrácia?

Kalibrácia meracích prístrojov je činnosť, ktorá za presne daných podmienok určuje vzťah medzi hodnotami meraného prístroja (pri kalibrácii váh je to váha, pri kalibrácii vlhkomeru je to vlhkomer) a skutočnou hodnotou, ktorú reprezentuje etalón. Jednoducho povedané, priame porovnanie skúšaného meradla s presným meradlom (etalónom). Laicky povedané, nastavenie prístroja aby ukazoval správnu hodnotu.

Čo je overenie ?
Je skúška určeného meradla, ktorá potvrdzuje, že dané meradlo spĺňa  technické a metrologické požiadavky
, ktoré vyžaduje príslušná vyhláška a norma. Potvrdením o overení je overovacia značka prípadne aj certifikát o overení.

Typy alkohol testerov

V praxi sa teda môžeme stretnúť s orientačnými alkohol testerom a overeným alkohol testerom  – tester s certifikátom.

Orientačné alkohol testery nepodliehajú žiadnej certifikácii  – slúžia len na zistenie orientačných výsledkov. Takýto alkohol tester rovnako podlieha pravidelnej kalibrácii, nie je však potrebné (ani možnécertifikovať ho v SLM (Slovenská legálna metrológia)/ SMÚ (Slovenský metrologický ústav). Pri kúpe nového orientačného alkohol testera je tento prístroj nakalibrovaný – táto kalibrácia je vo väčšine prípadov platná po dobu 6 mesiacov. Po tomto období sa odporúča znova tester nakalibrovať. Kalibrácia slúži ako údržba senzora a na opätovné nastavenie presnosti merania.

Certifikovaný alkotester už má certifikát typu meradla. Pri certifikácii testera sa ako prvé vykoná kalibrácia zariadenia a následne sa od SLM/SMÚ získa certifikát o overení. Tento certifikát sa odovzdáva koncovému užívateľovi. Oba tieto úkony sú platné po dobu 6 mesiacov. Aby bol alkohol tester dôkazným aj naďalej, je potrebné v pravidelných intervaloch vykonávať a následne i žiadať o certifikát o overení v SLM/SMÚ. Pamätajte, alkohol tester sa považuje za dôkazné meradlo iba v čase, keď má platný certifikát o overení. 

Treba mať na pamäti, že pri prípadnom pozitívnom výsledku počas kontroly zamestnancov s orientačným aj keď kalibrovaným alkohol testerom nemôžeme považovať výsledok za právne záväzný. Je nutné u zamestnanca vykonať dychovú skúšku dôkazným alkohol testerom, alebo požiadať zamestnanca o účasť na krvnej skúške ktorá preukázateľne zistí prítomnosť alkoholu v krvi.

 

Zdroje:

https://najlacnejsiemeradla.sk/poradca/kalibracia-justaz-ciachovanie/

https://www.dreger.sk/blog/potrebujem-tester-s-overenim-slm/

Zavolajte nám
Návrat hore